Evidentas online - servis za vođenje utroška materijala za zubotehničke laboratorije

 Izjava o privatnosti

evidentas

San Marko d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovora; redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici SanMarko d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Prikupljanje i korištenje informacija
San Marko d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

 

Registracija
Kako bi počeo koristiti uslugu na ovim Internet stranicama, korisnik prethodno obavlja registraciju naloga popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže podaci o zubotehničkom laboratoriju (poput naziva, e-mail adrese, adrese, broja telefona, OIB-a). Ove se informacije koriste kako bi se korisniku omogućilo korištenje usluge, izdavanje računa, te kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom produžavanja registracije. Potrebni podaci se odnose na podatke pravne osobe / samostalne djelatnosti. Registracijom naloga na ovim internet stranicama, korisnik se slaže i prihvaća sve uvjete u ovoj izjavi o privatnosti.

 

Sigurnost
Ove Internet stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih Internet stranica zaštićeno je on-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na zaštićenoj stranici ikona lokota na dnu Internet pretraživača je zaključana, za razliku od otključane ili otvorene ikone prilikom uobičajenog pretraživanja naših stranica. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu. Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: kontakt@evidentas.com.

 

Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka
Ako se podaci zubotehničkog laboratorija promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti na Internet stranici «Vlastiti podaci». Ukoliko korisnik više ne želi koristiti uslugu i želi u potpunosti ukloniti sve podatke iz sustava to može učiniti sam, ručnim brisanjem podataka ili slanjem e-maila na adresu: kontakt@evidentas.com.

 

Voditelj obrade podataka

San Marko d.o.o. s registriranim sjedištem u Božidara Magovca 153, 10020 Zagreb je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na samostalna zanimanja i fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

Koje podatke prikupljamo:

  • Podaci o zubotehničkom laboratoriju: Email, Matični broj laboratorija, OIB, Žiro račun laboratorija, Adresa, Kontakt telefon, Puni naziv laboratorija.
  • Informacije o prodaji usluge (produženja registracije) - datum i tip odabrane usluge.

Svrha prikupljanja podataka:

  • Za obradu naručene usluge. San Marko d.o.o. će prikupiti podatke / informacije o povijesti produženja usluge te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz pruženu uslugu. Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.
  • Podrška – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda.

Prijenos trećim stranama

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava SanMarko d.o.o.

 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje ugovorene usluge korisniku.

U svakom trenutku možete zatražiti deaktivirati vašu registraciju i brisanje svih podataka slanjem zahtjeva na kontakt@evidentas.com.

Preporučujemo našim korisnicima da pri izradi lozinke za korisnički račun kombiniraju velika, mala slova i broj kako bi sama lozinka bili sofisticiranija i teža za probijanje.

 

Gdje se pohranjuju podatci

- Podaci u korisniku kao kupcu: - na stranicama evidentas.com koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu imenom DHH d.o.o..

 

Pristup i izmjena podataka

Korisnik ,u svakom trenutku, ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati.

Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke SanMarko d.o.o. ima pohranjene slanjem upita na email adresu kontakt@evidentas.com.

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ako je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u sustavu stranica evidentas.com s točnim podacima unutar emaila ( puni naziv laboratorija, OIB laboratorija) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših podataka nekoj trećoj osobi.

 

Pravo na zaborav podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje svih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu kontakt@evidentas.com i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti ostvariti samo ako je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u sustavu stranica evidentas.com s točnim podacima unutar emaila ( puni naziv laboratorija, OIB laboratorija) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših podataka nekoj trećoj osobi.

 

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu kontakt@evidentas.com . Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Sigurnosne mjere zaštite podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i SanMarko d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. SanMarko d.o.o pohranjuje podatke unutar EU.


Izjavu o privatnosti, SanMarko d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu evidentas.com. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici evidentas.com. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s kolačićima

Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.

Evidentas.com koristi isključivo tehničke "session cookies" - pohranjuju se na računalu, ne sadrže nikakve osobne podatke uključujući i IP adresu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici normalan rad nakon prijave korisnika. Kolačića je 2 komada, pod nazivima:
1. PH_HPXY_CHECK
2. PHPSESSID

 

Ostali tipovi kolačića se ne koriste.

U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ako odlučite da ne želite prihvaćati session kolačiće sa evidentas.com web stranica nećete se moći prijaviti kao korisnik.

 

Programiranje i dizajn aplikacije: San Marko d.o.o. Izjava o privatnosti

 

Zatvori video prozor Zatvori video prozor